Македонски

 

Стандардна политика за поддршка на Kaspersky Lab (ажурирано на 1 февруари, 2019 година)

 
 
 
 

1. Вовед

 
 
 
 

2. Дефиниции

 
 
 
 

3. Стандардна понуда за поддршка

 
 
 
 

4. Проширена техничка поддршка

 
 
 
 

5. Часови и јазици на поддршката

 
 
 
 

6. Управување со инциденти

 
 
 
 

7. Канали за поддршка

 
 
 
 

8. Форум на Kaspersky Lab

 
 
 
 

9. Животен циклус на поддршката за апликацијата

 
 
 
 

10. Одговорност на Kaspersky Lab

 
 
 
 

11. Одговорност на Корисникот

 

 
 

Come possiamo migliorare l'articolo?

Il tuo feedback verrà utilizzato esclusivamente per finalità di miglioramento dei contenuti. Se ti serve assistenza, contatta l’assistenza tecnica.

Invia Invia

Grazie del feedback!

I tuoi suggerimenti contribuiranno al miglioramento dell'articolo.

OK